Spring naar inhoud

Voordat je je plan instuurt

Je kunt geen plannen meer insturen.

Lees hieronder hoe de gemeente de plannen toetst op haalbaarheid.

Hoe toetst de jury je plan?

 

 • Draagt het plan bij aan één of meerdere thema’s vanuit het Lokaal Sport & Beweegakkoord?
 • Is het plan bedoeld voor de stad of haar bewoners? Het kan een idee zijn voor een buurt, een specifieke plek of voor de hele stad.
 • Zijn de kosten van het plan niet hoger dan € 10.000.- ?
 • Kan het plan binnen één jaar worden uitgevoerd?
 • Het plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.
 • Valt het plan binnen de wettelijke regelgeving?
 • Is er toestemming en een vergunning van iemand anders nodig om het plan uit te voeren, en zo ja, is die te verkrijgen?

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt de jury met de indiener van het plan. Als het plan volgens de jury niet haalbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

Wat zijn de thema's van het Sportakkooord
 • Armoede & bewegen
  Geld mag voor niemand een drempel zijn om te bewegen.
 • Onderwijs & bewegen
  We willen een doorlopende sportieve ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar waarbij ruime aandacht is voor plezier, motorische vaardigheden, een brede sportoriëntatie en de rol en betrokkenheid van ouders.
 • Inclusief sporten
  Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedereen kan en mag sporten, al dan niet met ondersteuning, zonder rekening te houden met de verschillen op welk gebied dan ook. Kortom: iedereen doet mee!
 • Vitaal aanbod
  Zorgen voor een breed aanbod waar we samen verantwoordelijk voor zijn. We maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.
 • Veilig sportklimaat
  Een veilige omgeving rondom de vereniging betekent een veilige cultuur. Verantwoord lesgeven. Fysieke veiligheid. En voorkomt ongewenst gedrag.
 • Topsport
  We faciliteren talentontwikkeling.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren